Expertise

TP Advocatuur adviseert en ondersteunt ondernemers en particulieren bij diverse juridische vraagstukken op het gebied van het insolventie- en ondernemingsrecht.

Het insolventierecht omvat alle juridische aspecten van personen en ondernemingen in financiële moeilijkheden. Verkeert uw eigen onderneming in een lastige situatie of raken uw debiteuren of afnemers in financiële moeilijkheden, dan is het belangrijk uw persoonlijke en bedrijfsmatige positie in kaart te brengen en uw belangen veilig te stellen. TP Advocatuur kan u daarbij ondersteunen.

TP Advocatuur helpt u graag verder op het gebied van:

  • incassotrajecten
  • faillissementsaanvragen
  • schuldsanering
  • surseance van betaling
  • doorstart en herstructurering
  • voorbereiding en aanbieding buitengerechtelijk akkoord (crediteurenakkoord)
  • activa en passiva transacties
  • bestuurdersaansprakelijkheid
  • het opstellen en beoordelen van overeenkomsten (zakelijke contracten)
  • nakoming en aansprakelijkheid

Daarnaast werkt TP Advocatuur samen met curatoren bij de afwikkeling van kleine en grotere faillissementen. TP Advocatuur draagt zorg voor het incasseren van debiteurenportefeuilles, contacten met UWV en personeel, rechtmatigheidsonderzoeken, het onderzoeken van fraude, bestuurdersaansprakelijkheid, eigendomsvoorbehoud en het onderhouden van contacten met (boedel)opkopers.